Sinds mei 2018 moet er voldaan worden aan de nieuwe privacy regels volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Mijn beroepsvereniging VVTN heeft hiervoor een document opgesteld.

Mocht u dit willen, kunt u deze bij mij opvragen.